Thu, 04 / 2015 7:00 am | Admin: Thảo Trương
Võ Lâm Mobile khởi đầu tuần mới cùng sự kiện tuần hấp dẫn. Những phần quà lớn tiếp tục truy tìm chủ nhân!!!
su kien vo lam mobile
1. Nạp thẻ tặng thẻ giảm giá
Thời gian:  Từ 9h ngày 7/04 đến 0h ngày 9/04/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 17
Nội dung:
Mỗi mốc thời gian tích lũy nạp thẻ 1000NB nhận được 1 thẻ giảm giá
Mốc thời gian:
  • 9h ngày 7/4 – 0h ngày 8/4
  • 0h ngày 8/4 – 0h ngày 9/4
2. Nạp thẻ tặng Lễ bao Hoan Lạc
Thời gian:  Từ 9h ngày 09/04 đến 0h ngày 11/04/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 17
Nội dung:
Mỗi lần nạp 2.000NB, tặng lễ bao Hoan Lạc 20 cái: Lễ bao gồm trang bị mới, hộ vệ mới, tọa kỹ mới
3. Nạp thẻ tặng Tiên Thảo
Thời gian:  Từ 0h ngày 13/04 đến 0h ngày 14/04/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 17
Nội dung:
Mỗi lần nạp 1.000 NB tặng 100 Tiên Thảo
4. Tiêu phí tặng tọa Kỵ mới
Thời gian:  Từ 9h ngày 07/04 đến 9h ngày 14/04/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 17
Nội dung:
Đệ nhất danh vọng đường liên server tặng  Tọa Kỵ Gấu trúc mới
5. Đệ nhất Danh vọng đường
Thời gian:  Từ 9h ngày 07/04 đến 9h ngày 14/04/2015
Đối tượng: Người chơi server 1 – 17
Nội dung:
Đệ nhất Danh Vọng dường đơn server  tặng trang bị 135 bất kỳ( không bao gồm hạng liên, sức phẩm)
Xem thêm : apk hay

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục