Liên hệ

Để liên hệ với APKhayp.

Các bạn vui lòng gửi email cho chúng tôi.

Email: truongtanthaob1k8@gmail.com | support@apkhayp.com

Địa chỉ: 13 Lê Văn Phấn, Phú Thuỷ, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Số điện thoại: 035.621.8565

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6 (09h – 15h).

Trân trọng cảm ơn.