Sat, 07 / 2018 6:58 am | Admin Apkhayp.com

AOE Trung Việt 2018 | Solo Random | Vòng 2 Ngày 06/07/2018

Vòng 2 – Trận 1 | CSĐN vs Tiểu Vũ

Vòng 2 – Trận 2 | CSĐN vs Tiểu Vũ

Vòng 2 – Trận 3 | CSĐN vs Tiểu Vũ

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục