Thu, 08 / 2017 7:38 am | Admin: Thảo Trương

Kí Tự Đặc Biệt Để Tạo Tên, Chat Trên Zalo

Zalo là một trong những MXH lớn nhất hiện nay với nhiều người tham gia, thỉnh thoảng các bạn thường thấy rất nhiều cái tên hay những bạn chat với nhiều tên hay kí tự đặc biệt vô cùng đẹp và ngộ nghĩnh. Ngoài những hình ảnh thì những kí tự cũng biểu hiện cảm xúc cực kỳ hiệu quả trong Zalo chính vì thế hôm nay Apkhayp Blog sẽ cập nhật mới nhất cho các bạn những bảng kí tự đặc biệt Zalo cực đẹp và hấp dẫn.kí tự đặc biệt đặt tên zalo

Các kí tự đặc biệt trong Zalo cực đẹp

Danh sách các kí tự đặc biệt Zalo mới nhất

Mã ký tự Ký tự Mã ký tự Ký tự Mã ký tự Ký tự
✓ ✔ ✔ ✕
✖ ✖ ✗ ✘
✙ ✚ ✛
✜ ✝ ✝ ✞
✟ ✠ ✡ ✡
✢ ✣ ✤
✥ ✦ ✧
✨ ✨ ✩ ✪
✫ ✬ ✭
✮ ✯ ✰
✱ ✲ ✳ ✳
✴ ✴ ✵ ✶
✷ ✸ ✹
✺ ✻ ✼
✽ ✾ ✿
❀ ❁ ❂
❃ ❄ ❄ ❅
❆ ❇ ❇ ❈
❉ ❊ ❋
❍ ❏ ❐
❑ ❒ ❖
❛ ❜ ❝
❞ ❡ ❢
❣ ❣ ❤ ❤ ❥
❦ ❧ ❶
❷ ❸ ❹
❺ ❻ ❼
❽ ❾ ❿
➀ ➁ ➂
➃ ➄ ➅
➆ ➇ ➈
➉ ➊ ➋
➌ ➍ ➎
➏ ➐ ➑
➒ ➓ ➔
➘ ➙ ➚
➛ ➜ ➝
➞ ➟ ➠
➡ ➡ ➢ ➣
➤ ➥ ➦
➧ ➨ ➩
➪ ➫ ➬
➭ ➮ ➯
➱ ➲ ➳
➴ ➵ ➶
➷ ➸ ➹
➻ ➼ ➽
➾

Chúc các bạn vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục