Wed, 03 / 2018 8:45 am | Admin Apkhayp.com

Đối với nhiều người đã sử dụng rành phần mềm Photoshop Online thì cũng không khỏi bở ngỡ với những cập nhập mới lạ dành cho người dùng sử dụng. Không chỉ đổi mới về các tính năng trong Photoshop Online, mà giao diện mới của Photoshop Online cũng làm cho người sử dụng không khỏi ít bối rối khi sử dụng.

Phần giao diện mới của phần mềm Photoshop Online

Ở phần giao diện mới vào của Photoshop Online, thay vì 5 tính năng như trước thì bây giờ chỉ còn 4 tính năng chính là:

1. Tạo hình ảnh mới theo kích thước tùy chọn.

2. Chỉnh sửa hình ảnh từ máy tính của các bạn.

3. Chỉnh sửa hình ảnh từ đường dẫn của 1 Website hay địa chỉ khác.

4. Sử dụng ảnh được lưu trữ trên Gmail.

Khu vực chỉnh sửa ảnh, thì vẫn như những tính năng cũ.

1. Khu vực sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh.

2. Phần Menu chính.

3. Chỉnh sửa các lớp.

Với giao diện mới này, nhà phát hành tiến hành bỏ bớt 1 tính năng chỉnh sửa ảnh dư thừa. Và hơn thế nữa, trong phần chính chỉnh sửa Photoshop Online thì các bạn sẻ được sử dụng nhiều hơn các tính năng và đồng thời có thể chia sẻ ngay các bức ảnh vừa chỉnh sửa lên MXH Facebook.

Bài viết cùng chuyên mục