Fri, 12 / 2016 9:17 am | Admin Apkhayp.com

Hình Chế Về Tết 2017 Bá Đạo Cưới Ra Nước Mắt

Tất cả chỉ do “Định Mệnh”

Thánh Nhọ Của Năm

Xuân này có món mới

Câu hát RÊN quen thuộc

Tết của FA

Lỗi tại ai???

Nghe mà hoảng :))

Tết nay vẫn như tết xưa

Lý do đây rồi …

Tết nay buồn thiệt chứ

Vậy thì tính sai bây giờ ???

Xuân nay con không về

Thánh chai lỳ của năm với “niềm tin”

Nhớ …

Từ ngày có Facebook tết chỉ toàn “like”

Ý tưởng lớn không bao giờ gặp nhau

Lỗi trách ai bây giờ????

Bạn bè làm ngơ với số phận

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục