Wed, 06 / 2019 11:29 am | Admin: Apkhayp Blog

Bói tình yêu một dòng game vui (vui thôi nhé), dùng để thử độ chính xác về tình yêu giữa 2 người đang yêu nhau xem thử mức độ phù hợp và nên duyên với nhau như thế nào. Đây là một dòng game dành cho bạn gái, bạn trai dùng để Test mức độ phù hợp với nhau thông qua tên của 2 bạn và nhớ rằng đây chỉ là một trò chơi vui thôi nhé.

Cách chơi Bói tình yêu

Chọn ngay, Jugar để tiến hành vào chơi game.

Tiến hành nhập đầy đủ họ tên của bạn và người đó vào 2 ô. Sau đó chọn Calcular để Test thử nhé.

Bàn phím chơi game

Phím:  Sử dụng chuột chơi game.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục