Mon, 01 / 2017 2:09 am | Admin Apkhayp.com

Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Khi Quên Mật Khẩu Bằng Email

Bước 1:Vào Facebook

Bước 2: Bạn sẽ thấy có phần quên tài khoản bên dưới Ô mật khẩu.

Bước 3:Click vào ô quên mật khẩu.

Bước 4:Tại đây sẽ xuất hiện một hộp thoại:Tìm Tài Khoản Của Bạn 

Bước 5: Nhập gmail của bạn

Bước 6: Khi đăng nhập gamil bạn sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại Đặt lại mật khẩu của bạn và bạn sẽ có 4 lựa chọn.

– Nếu chọn Hãy gửi liên kết đặt mật khẩu đến email của tôi sẽ xuất một hộp thoại như bên dưới

Bước 7:Đăng nhập vào tài khoản Gmail mà bạn đã đăng kí(tài khoản email dùng để đăng kí facebook)

– Click vào hộp thư bạn trong phần hộp thư đến sẽ thấy xuất hiện mật mã đặt lại mật khẩu.

 

Bước 8: Nhập mật mã bảo mật nhấn tiếp tục

Bước 9: Nhập mật khẩu mới nhấn tiếp tục

Bước 10:Xuất hiện hộp thoại Đã đổi mật khẩu

– Đăng xuất khỏi các thiết bị khác nếu không muốn đăng nhập nữa.

– chọn Duy trì đăng nhập nếu muốn tiếp tục đăng nhập.

Lưu ý khi sử dụng facebook:

– Khi sử dụng facebook thì các bạn nên thường xuyên đổi mật khẩu facebook để trách hacker xâm nhập lấy cấp mật khẩu.

– Khi sử dụng mật khẩu facebook thì nên sử dụng các kí tự đặt biệt và lưu trong file word để tránh quên mật khẩu khẩu.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục