Tue, 11 / 2017 2:15 am | Admin: Thảo Trương

Hướng dẫn chơi Camille đi Top mùa 8 mạnh nhất

Camille một trong những vị tướng khá mạnh ở đường top và cũng được sử dụng trong nhiều giải lớn kể cả CKTG. Tuy nhiên, mùa 8 này với sự thay đổi nhiều về bảng ngọc tái tổ hợp thì Apkhayp Blog sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lên đồ, cộng bảng ngọc tái tổ hợp cho Camille mùa 8 đi top và hỗ trợ hay nhất.

Cách chơi Camille đi top, Support mùa 8

Dùng chung

Phép bổ trợ đi Support

Phép bổ trợ đi Top

Trang bị khởi đầu đi Top

Trang bị khởi đầu đi Support

Bảng nâng Skill theo cấp

Cách lên đồ Camille đi top 1

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế tiếp

Trang bị tùy chọn

Trang bị về cuối game

Cách lên đồ Camille đi top 2

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế

Trang bị về cuối game

Trang bị về cuối game

Cách lên đồ Camille đi Support

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế

Trang bị kế

Trang bị tùy chọn

Trang bị về cuối game 1

Trang bị về cuối game 2

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục