Wed, 06 / 2018 8:26 am | Admin: Thảo Trương

Hiện nay, các cụm từ viết tắt cực kỳ nhiều trong đó hay sử dụng nhiều nhất trên Facebook, Zalo đó là 2 từ ADDTag. Ắt hẵn, nếu là người mới tham gia Facebook, Zalo hay mới đầu tiên nghe và thấy 2 từ viết tắt này có thể không biết ý nghĩa thực sự của 2 từ viết tắt này. Apkhayp Blog sẽ giải thích, ý nghĩa của 2 từ viết tắt ADD, Tag là gì trên Facebook, Zalo nhé.

Giải Thích Ý Nghĩa Của 2 Từ Add, Tag

ADD Là gì?

Chúng ta thường thấy ADD trên Facebook, thì ADD ở đây có nghĩa tiếng Anh là Thêm Vào. Ví dụ: Add Group: Thêm vào nhóm, ADD Friend: Thêm bạn bè, …

Ở đây, chúng ta hiểu ý nghĩa nôm na của từ ADD thường đi kèm với một số từ khác có nghĩa là thêm vào 1 cái gì đó, thêm cào ai đó, ….

Tag là gì?

Chúng ta sử dụng Facebook, thường hay thấy các bạn gắn thẻ các bạn vào 1 bài viết, 1 bình luận, 1 hình ảnh nào đó, … thì những hành động này gọi là Tag. Tag được hiểu nôm na là đánh dấu, thêm lượt, …

ADD, Tag theo Apkhayp Blog là như vậy. Còn theo các bạn thì sao?

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục