Sat, 07 / 2018 6:36 am | Admin Apkhayp.com

AOE Trung Việt 2018 | 3vs3 Shang | Vòng 1 – Trận 1

Vòng 1 – Trận 1 | TBL – Tễu – Thầu vs Trung Quốc

Vòng 1 – Trận 2 | TBL – Tễu – Thầu vs Trung Quốc

Vòng 1 – Trận 3 | TBL – Tễu – Thầu vs Trung Quốc

Vòng 1 – Trận 4 | TBL – Tễu – Thầu vs Trung Quốc

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục