Fri, 07 / 2018 9:04 am | Admin Apkhayp.com

AOE Trung Việt 2018 | 2vs2 Shang | Tứ Kết Ngày 06/07/2018

Tứ Kết – Trận 1 | CSĐN – BiBi vs TT.Hiệp – Võ Lực

Tứ Kết – Trận 2 | CSĐN – BiBi vs TT.Hiệp – Võ Lực

Tứ Kết – Trận 3 | CSĐN – BiBi vs TT.Hiệp – Võ Lực

Tứ Kết – Trận 4 | CSĐN – BiBi vs TT.Hiệp – Võ Lực

Tứ Kết – Trận 5 | CSĐN – BiBi vs TT.Hiệp – Võ Lực

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục