Fri, 07 / 2018 9:08 am | Admin Apkhayp.com

AOE Trung Việt 2018 | 2vs2 Shang | Bán Kết Ngày 06/07/2018

Bán Kết – Trận 1 | CSĐN – BiBi vs ShenLong – Đại Trù

Bán Kết – Trận 2 | CSĐN – BiBi vs ShenLong – Đại Trù

Bán Kết – Trận 3 | CSĐN – BiBi vs ShenLong – Đại Trù

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục