Sat, 07 / 2018 7:18 am | Admin Apkhayp.com

AOE Trung Việt 2018 | 2vs2 Assy | Vòng 1 Ngày 07/07/2018

Vòng 1 – Trận 1 | CSĐN – Hồng Anh vs Tiểu Mã – Tiểu Hòa Ca

Vòng 1 – Trận 2 | CSĐN – Hồng Anh vs Tiểu Mã – Tiểu Hòa Ca

Vòng 1 – Trận 3 | CSĐN – Hồng Anh vs Tiểu Mã – Tiểu Hòa Ca

Vòng 1 – Trận 1 | BiBi – Quýt vs Hỏa Hải – Đổ Thánh

Vòng 1 – Trận 2 | BiBi – Quýt vs Hỏa Hải – Đổ Thánh

Vòng 1 – Trận 3 | BiBi – Quýt vs Hỏa Hải – Đổ Thánh

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục