Wed, 10 / 2014 12:44 am | Admin: Thảo Trương

Việc đảm bảo môi trường sẽ giúp cho cây cối, máy móc cũng như vật nuôi có năng xuất nhanh hơn hẳn. Dành cho những ai chưa rõ về tính năng Môi trường, Hội trưởng xin gửi tới nội dung chi tiết dưới đây:

Chỉ số môi trường

Nông trại FarmeryZ có thanh chỉ số môi trường mới bân cạnh thanh kinh nghiệm

farmeryz-moi-truong-1

Chỉ số môi trường hiển thị bằng thanh màu xạnh lá cây trên cùng màn hình

Mỗi khi máy móc được mua & sử dụng (lần dầu tiên), sẽ có số lượng ô nhiễm được cập nhật vào thanh môi trường trên cùng.

farmeryz-moi-truong-5

Chỉ số ô nhiễm hiển

Chỉ số môi trường này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ sản xuất của các loại máy móc, vật nuôi & cây trồng trong nông trại.

Chỉ số môi trường được hình thành từ 2 phần chính:

    • Chỉ số sạch đẹp: Tăng lên khi sử dụng các loại đồ trang trí
    • Chỉ số ô nhiễm: Tăng lên khi kích hoạt máy sản xuất & chuồng trại

farmeryz-moi-truong-2

Có tất cả 04 mốc tốc độ phát triển:

  • 90%: Khi chỉ số sạch đẹp < chỉ số ô nhiễm (lúc này thanh môi trường & tất cả vị trí hiển thị thời gian sản xuất, chăn nuôi sẽ có màu đỏ) > việc này sẽ làm chậm tốc độ sản xuất máy móc cũng như vật nuôi
  • 100%: Khi chỉ số sạch đẹp = chỉ số ô nhiễm (lúc này thanh môi trường & tất cả vị trí hiển thị thời gian sản xuất, chăn nuôi sẽ ở trạng thái hình thưởng)
  • 120% & 150%: chỉ số sạch đẹp cao (sẽ giúp gia tăng tốc độ phá triển cho tất cả các máy móc, cây trồng & vật nuôi trong nông trại)

***>> Ví dụ : Khi chỉ số 100% thì thời gian sản xuất là 5 phút. Nếu đạt mốc 120% thì thời gian sản xuất sẽ chỉ còn 4 phút & 10 giây.

farmeryz-moi-truong-3

Đồ trang trí gia tăng chỉ số sạch đẹp

– Tất cả Đồ trang trí trong cửa hàng hay đã mua trước đây sẽ có thêm chỉ số Sạch đẹp.
– Khi người chơi mua đồ trang trí để bày ra nông trại sẽ có chỉ số sạch đẹp được cộng & bay lên thanh Môi trường. Những đồ trang trí đã sử dụng cũng sẽ được tự động cộng thêm.

farmeryz-moi-truong-6

– Khi cất đồ trang trí vào kho thì lượng điểm Sạch đẹp sẽ bị trừ đi bằng đúng với số điểm của đồ trang trí đó.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục