Thu, 11 / 2019 5:50 am | Admin: Apkhayp Blog

Hiện nay, có rất rất nhiều bạn đang tìm tên tiếng Trung của mình bao gồm cả Họ và Tên trong đó là bao gồm cả ý nghĩa của họ, tên của mình theo tiếng Trung. Với rất nhiều mục đích, như là tìm hiểu cho biết, đổi tên trên Facebook, … hay xin việc tại các công ty Trung Quốc.

tên tiếng trung

Cùng với tên tiếng Nhật, đây là 2 loại từ ngữ khó tìm hiểu hay dịch tên của mình theo đúng tiếng bản gốc. Chính vì thế, mọi người có thể tham khảo theo những sự tìm hiểu của mình bên dưới nhé. Do tiếng Trung có nhiều ký tự khác nhau, nên mọi người nhấn CTRL + F để tìm Họ hay Tên của mình cho nhanh nhé.

Dịch Tên tiếng Trung hay của bạn là gì?

Dịch họ tiếng Việt sang tiếng Trung của bạn là gì?

Nếu, trong quá trình tìm kiếm tên của các bạn từ tiếng Việt sang tiếng Trung nếu mà mình còn bổ sung thiếu thì các bạn hãy Comment bên dưới cho mình bổ sung thêm vào nhé.

Bài viết cùng chuyên mục