Mon, 10 / 2015 8:05 am | Admin: Thảo Trương

Tam Quốc Diễn Nghĩa : Tả Từ Luyện Đơn

Ngày 26/10, tam quốc diễn nghĩa ra Phụ bản Tả Từ là nơi chư vị có thể thu thập nhiều vật phẩm giá trị, Thuyền vàng, Tiền đồng cùng Thức ăn. Để tham gia chinh phạt phụ bản này, các chúa công cần:tieu-tich-luy

– Tiêu tốn: 48 thể lực

– Mỗi ngày có tối đa 6 lượt đánh và không được mua thêm lượt.

Từ 10h00 ngày 26/10 đến 23h59 ngày 5/11/2015, phụ bản Tả Từ Luyện Đơn sẽ tiếp tục được khai mở để chúa công cùng chinh phạt.

Cùng tham gia để sưu tập thật nhiều vật phẩm giá trị tại Tam Quốc Diễn Nghĩa!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ ^-^.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục