Thu, 06 / 2015 3:04 am | Admin Apkhayp.com

Nhằm có thể hỗ trợ các bạn trải nghiệm game một cách tốt nhất, BQT Ngạo Kiếm Mobile xin gửi tới các bạn sự kiện Thăng Cấp Nhận Thưởng.

qua thang cap

Thời gian: Từ khi mở máy chủ

Nội dung chi tiết: Ở Icon Sự kiện,

Các bạn chọn vào mục Quà Thăng Cấp, các bạn chỉ cần đạt các mốc cấp độ theo yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Đạt cấp 10: 5000*bạc, 3000*Chân khí, 3000*Exp,10*Nhân sâm ngàn năm, 10*Phù Dịch Chuyển.
Đạt cấp 20: 10000*bạc, 10*(Cao)Phù Tẩy Đồ, 5000*Exp, Đai Lam Lv20, 10*Phù Dịch Chuyển.
Đạt cấp 30: 3000 Tu vi(Nhân+Hiệp), 20000*bạc, 10*(Siêu)Phù Tẩy Đồ, 10000*Exp, 1 Túi Ngọc Lv2.
Đạt cấp 40: 5000 Tu vi(Nhân+Hiệp), 30000*bạc, 10*(Siêu)Phù Tẩy Đồ, 10*Lễ Kim, 1 Quần Lam Lv40.
Đạt cấp 50: 10000 Tu vi(Nhân+Hiệp), 40000*bạc, 10*(Siêu)Phù Tẩy Đồ, 20*Lễ Kim, 1 Túi Ngọc Lv3..
Đạt cấp 60: 20000 Tu vi(Nhân+Hiệp), 50000*bạc, 10*(Cực)Phù Tẩy Đồ, 30*Lễ Kim, 1 Quần Lam Lv60

Xem thêm : game thần ma kok miễn phí

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục