Wed, 08 / 2016 1:52 am | Admin: Thảo Trương

Sự kiện: PVTK ra server mới Nhiếp Phong

Vào ngày thứ 5, 12/05/2016  Phong vân truyền kỳ sẽ tiến hành gộp server như sau:

Thời gian: 9h thứ 5 ngày 12/05/2016

Ra server mới: Nhiếp Phong

Để chào đón sự kiện này ban quản trị có mở sự kiện vô cùng hấp dẫn cho game thủ . Sự kiện diễn ra từ ngày 12/05 đến 19/05/2016.pvtk

1. Sự kiện BXH Thuộc TínhLịch sử

Trong thời gian diễn ra, Đâm, Chém, HP, Ma công được xếp vào top 100, nhận được: 

Hạng 1 Sư Thứu Thần Thánh*1+ Tân Lễ Bao*10

Hạng 2 Thiết Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*8

Hạng 3 Mộc Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*5

Hạng 4~10 Tân Lễ Bao*6+   Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1

Hạng 11~30  Tân Lễ Bao*5+  Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1

Hạng 31~50  Tân Lễ Bao*4+   Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1

Hạng 51~100 Tân Lễ Bao*2

2. Sự kiện Top quốc gia

Top 10 quốc gia sẽ nhận thưởng, Quốc vương của top 3 sẽ nhận  Cải Trang Quốc Vương*1+ Thế Giới Vui Vẻ*1

Hạng 1:Kho bạc quốc gia*10000+thành viên quốc gia 1430 Thế Giới Vui Vẻ*1

Hạng 2:Kho bạc quốc gia*7000

Hạng 3:Kho bạc quốc gia*5000

Hạng 4~5:Kho bạc quốc gia*3000

Hạng 6~10:Kho bạc quốc gia*2000

3. Nạp lần đầu: Nạp tùy ý đạt mốc nhận:  Vé EXP Nhân Vật (30000)*2+  Khóa Vạn Năng(khóa) *2 (Mỗi nhân vật chỉ nhận một lần)

Trong thời gian sự kiện, tích luỹ nạp đạt mốc nhận ngay

Đạt mốc 5.500.000 VND:    Vịt Vàng Hoàn Mỹ *1 +  Tân Lễ Bao*12

Đạt mốc 4.800.000 VND: Sư Thứu Hùng Ưng*1+ Tân Lễ Bao*10

Đạt mốc 3.500.000 VND:Moto Phích Lịch*1+  Tân Lễ Bao*8

Đạt mốc 2.700.000 VND:Mũ Bí Ngô Lợi Hại*1+  Tân Lễ Bao*6

Đạt mốc 1.700.000 VND: Thời trang Spider Man*1+  Tân Lễ Bao*4

Đạt mốc 1.100.000 VND:Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư*1+  Tân Lễ Bao*4

Đạt mốc 350.000 VND: Tân Lễ Bao*1

4. Sự kiện khảm nạm

Toàn thân trang bị khóa khảm nạm trên 70 viên bảo thạch: nhận 100 Lá

Toàn thân trang bị khóa  khảm nạm trên 100 viên bảo thạch: nhận 250 Lá, Tân Lễ Bao*2

Toàn thân trang bị khóa khảm nạm trên 150 viên bảo thạch: nhận 400 Lá, Tân Lễ Bao*3

5. Sự kiện BXH Thuộc TínhLịch sử

Trong thời gian diễn ra, Đâm, Chém, Ma công được xếp vào top 3, nhận được danh hiệu:

Chém, Đâm, Ma công hạng 1: Tuần Này Hạng 1 Chém *1, Tuần Này Hạng 1 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 1 Ma công *1

Chém, Đâm, Ma công hạng 2:  Tuần Này Hạng 2 Chém *1,  Tuần Này Hạng 2 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 2 Ma công *1

Chém, Đâm, Ma công hạng 3:  Tuần Này Hạng 3 Chém *1,  Tuần Này Hạng 3 Đâm *1,  Tuần Này Hạng 3 Ma công *1

Top1 BXH Chém thì thưởng  Tuần Này Hạng 1 Chém *1, top1 BXH Đâm thì thưởng  Tuần Này Hạng 1 Đâm *1. Top loại BXH đối ứng với loại phần thưởng chứ không phải top 3 của 1 BXH lấy hết các phần thưởng.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục