Fri, 10 / 2014 3:22 am | Admin: Thảo Trương

Chú ý:

  • Đạt yêu cầu, phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng một lần duy nhất.

Hoạt động 1: Tăng điểm

Tăng điểm đặc biệt 100% tại Kênh CSM VIP

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Nhận thưởng trong suốt thời gian tại Kênh CSM VIP

3q-kenh-vip-3q-3q

Phòng máy Tích Lũy Kinh Nghiệm Binh Sĩ Quân Lương Xác suất rớt bảo
Phòng máy thông thường +100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)
+50%
(X1.5  so với bình thường)
Nhân đôi Lực Chiến

Thời gian diễn ra: Chủ nhật 5/10/2014

Nội dung: Nhân đôi Lực Chiến khi thắng đánh ghép theo 2 mốc thời gian bên dưới.

Chủ nhật, ngày 5/10/2014
Từ 10h00 – 12h00  Từ 14h00 – 16h00
+100%
(X2 so với bình thường)
+100%
(X2 so với bình thường)

Hoạt động 2: Tích Lũy giờ online

Không chơi tại phòng máy CSM

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 giờ online nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 Manh (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Manh (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Manh (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 [3Q] 30 ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy giờ online theo các mốc bên dưới.

  • Tích lũy 2 giờ: Online đủ 2 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng phần thưởng Quà Tặng 1.
  • Tích lũy 6 giờ: Online đủ 6 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 2.
  • Tích lũy 8 giờ: Online đủ 8 giờ (không cần liên tục) nhận phần thưởng Quà Tặng 3.
Nhóm Bonus Phần thưởng Gói ưu đãi
CSM VIP 1 CSM VIP 2 CSM VIP 3
Quân Lương 2.000 3.000 4.000
Binh Sĩ 2.000 3.000 4.000
Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Bình Châu Báu Thi Đấu (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Bình Châu Báu Bạch Kim (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
4 Manh (Đài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Manh (Bài) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
6 Manh (Sức) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
7 [3Q] 30 ngày 1 Khóa
8 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 1 Khóa
Nhóm Bonus Phần thưởng Gói ưu đãi
CSM VIP 1 CSM VIP 2 CSM VIP 3
Thẻ Tích Lũy x2 (10 trận) 02 04 08
Hội Viên Vip (3 ngày) 01 01
Thẻ Kinh Nghiệm X2 (10 trận) 02 04 08
Quản Hợi Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Trương Giác Khiêu Chiến Lệnh 01 02 03
Viêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh 01
Hội viên VIP (7 ngày) 01

Hoạt động 3: Tích Lũy 6666 Điểm Tích Lũy

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy 6666 Điểm Tích Lũy nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Kính Thu Nhỏ (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Lợn Con Mũm Mĩm (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Tăng Diệt Thủ Lĩnh 01 ngày 1 Khóa
4 Chuyển Sinh Kim Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa

Hoạt động 4: Tích Lũy 06 trận Thắng

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy 06 trận thắng nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Thẻ Binh Sĩ Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Tích Lũy x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Quà Dũng Sĩ (Lục) (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
5 Thiên Linh Thần Hổ (3 ngày) 03 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 5: Tích lũy 06 lần vượt ải

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần vượt ải nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Thẻ Quân Lương Vĩnh Viễn 1 Khóa
2 Thẻ Kinh Nghiệm x2.5 (10 bàn) Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Thẻ Binh Tướng (Lục) Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Cánh Lôi Thần (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa

Hoạt động 6: Tích Lũy đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng 06 lần

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 06 lần đạt danh hiệu Đệ Nhất Anh Hùng nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Túi Quà Hạnh Vận Tinh (30 ngày) 30 ngày 1 Khóa
3 Thiên Phú Đơn Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Loa nhỏ-Lam Vĩnh viễn 1 Khóa
5 Phân Thủy Phá Kim Đao (5 ngày) 05 Ngày 1 Khóa

Hoạt động 7: Đánh Ghép thắng 06 lần

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng đánh ghép nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Kính Phóng To-Siêu (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Trương Giác Hóa Ma (3 ngày) 03 ngày 1 Khóa
3 Chìa Khóa Khiêu Chiến tầng 61-70 (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
4 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh Viễn 1 Khóa
5 Thái Sử Từ Quan Ấn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa
6 Ngâm Long Song Hàn (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 8: Tích lũy 6 lần thắng khiêu chiến BOSS Hoa Hùng

Thời gian diễn ra:Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần thắng Khiêu Chiến Boss Hoa Hùng nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Đá May Mắn Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Hấp Dẫn Đơn-Lục Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Thịt Gà Hạt Dẻ (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 9: Tích lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Đổng Trác nhận thưởng.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Phiếu Giảm Giá Cửa Hàng 14 ngày 1 Khóa
2 Thẻ Thủ Hộ Vĩnh viễn 1 Khóa
3 Kinh Nghiệm Hoàn-Lục Vĩnh viễn 1 Khóa
4 Bánh Ú Đậu Đỏ Cam Thảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Hoạt động 10: Tích lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố

Thời gian diễn ra: Từ 06h00’ ngày thứ sáu 3/10 đến 23h59’ chủ nhật ngày 5/10/2014.

Nội dung: Hoàn thành tích lũy lũy 6 lần khiêu chiến BOSS Lữ Bố  nhận thưởng.

Gợi ý: Có thể ghép 3 Viêm Đế Khiêu Chiến Lệnh = 01 Lữ Bố Khiêu Chiến Lệnh.

Stt Phần thưởng Thời hạn Số lượng Tính chất
1 Yêu Hồ Đồ Ma Lệnh (1 ngày) 01 ngày 2 Khóa, Không Xếp Chồng
2 Đá Tinh Luyện-Tím Vĩnh Viễn 1 Khóa
3 Tích Lũy Hoàn-Lam Vĩnh Viễn 1 Khóa
4 Tranh Đoạt Lệnh (7 ngày) 7 Ngày 1 Khóa
5 Bánh Ú Bát Bảo (7 ngày) 07 ngày 1 Khóa

Website : apkhayp.com sẽ tiếp tục cập nhật….

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục