Fri, 10 / 2014 3:39 am | Admin Apkhayp.com

Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:

+ Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.

+ Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.

Phan thuong nap cu 3q

 • 1xThẻ Tôn Lỗ BanThẻ Tôn Lỗ Ban
 • 1xTôn Lỗ Ban Quan Ấn (7 ngày)Tôn Lỗ Ban Quan Ấn (7 ngày)
 • 1xBăng Giám Kích (30 ngày)Băng Giám Kích (30 ngày)
 • 1xMộng Mộng May Mắn (30 ngày)Mộng Mộng May Mắn (30 ngày)
 • 1xThần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (30 ngày)Thần Tướng*Đoạt Thiên Vũ (30 ngày)
 • 1xTúi Quà Vương GiảTúi Quà Vương Giả
 • 1xTúi Đá QuýTúi Đá Quý
 • 5xViêm Đế-Khiêu Chiến LệnhViêm Đế-Khiêu Chiến Lệnh
 • 10xThẻ Binh SĩThẻ Binh Sĩ
 • 10xThẻ Quân LươngThẻ Quân Lương

Phần Thưởng Các Mốc Nạp Củ Tiếp Theo

Người chơi nhận thưởng tương ứng khi nạp Củ đạt các mốc bên dưới.

200599Tháng 10 – Nạp từ 200 đến 599
 • 3xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80
 • 3xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90
 • 1xTúi Quà Chí TônTúi Quà Chí Tôn
 • 1xQuà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày)Quà Trải Nghiệm Bộ Đổng Quân (Cam) (1 ngày)
 • 1x(Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày(Cam) Phần thưởng năng động mỗi ngày
 • 1xQuản Hợi-Khiêu Chiến LệnhQuản Hợi-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1xTrương Giác-Khiêu Chiến LệnhTrương Giác-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5xĐá Tinh Luyện-LamĐá Tinh Luyện-Lam
 • 3xĐá Tinh Luyện-TímĐá Tinh Luyện-Tím
 • 3xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
6001.199Tháng 10 – Nạp từ 600 đến 1.199
 • 5xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80
 • 5xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90
 • 1xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
 • 1xThẻ Kho Báu Viêm ĐếThẻ Kho Báu Viêm Đế
 • 1xPhiếu Giảm Giá Cửa HàngPhiếu Giảm Giá Cửa Hàng
 • 3xHoa Hùng-Khiêu Chiến LệnhHoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3xĐổng Trác-Khiêu Chiến LệnhĐổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3xĐá Tinh Luyện-TímĐá Tinh Luyện-Tím
 • 3xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 5xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
1.2002.399Tháng 10 – Nạp từ 1.200 đến 2.399
 • 10xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80
 • 10xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90
 • 2xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
 • 5xHoa Hùng-Khiêu Chiến LệnhHoa Hùng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 5xĐổng Trác-Khiêu Chiến LệnhĐổng Trác-Khiêu Chiến Lệnh
 • 1xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 1xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 6xĐá Tinh Luyện-TímĐá Tinh Luyện-Tím
 • 6xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 8xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
2.4004.999Tháng 10 – Nạp từ 2.400 đến 4.999
 • 20xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 71-80
 • 20xBảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90Bảo Rương Khiêu Chiến tầng 81-90
 • 3xThẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)Thẻ Anh Hùng-Mê (Chuyên thuộc)
 • 3xBao Củ Hành-Cam 2Bao Củ Hành-Cam 2
 • 3xLữ Bố-Khiêu Chiến LệnhLữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 3xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 3xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 3xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 10xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 10xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
5.0009.999Tháng 10 – Nạp từ 5.000 đến 9.999
 • 3xThẻ Kho Báu Yêu HồThẻ Kho Báu Yêu Hồ
 • 6xBao Củ Hành-Cam 2Bao Củ Hành-Cam 2
 • 5xHấp Dẫn Đơn-TímHấp Dẫn Đơn-Tím
 • 5xKinh Nghiệm Hoàn-TímKinh Nghiệm Hoàn-Tím
 • 5xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 5xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 6xLữ Bố-Khiêu Chiến LệnhLữ Bố-Khiêu Chiến Lệnh
 • 6xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 10xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 15xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
10.00019.999Tháng 10 – Nạp từ 10.000 đến 19.999
 • 1xPhú Giả*Bạch Ngân Kiếm (30 ngày)Phú Giả*Bạch Ngân Kiếm (30 ngày)
 • 5xThẻ Kho Báu Hán LăngThẻ Kho Báu Hán Lăng
 • 5xThẻ Kho Báu Yêu HồThẻ Kho Báu Yêu Hồ
 • 10xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 10xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 5xThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng SưThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư
 • 3xTử Hoàng-Khiêu Chiến LệnhTử Hoàng-Khiêu Chiến Lệnh
 • 15xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 8xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 20xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
20.00039.999Tháng 10 – Nạp từ 20.000 đến 39.999
 • 1xThủ Phú*Hoàng Kim Kiếm (30 ngày)Thủ Phú*Hoàng Kim Kiếm (30 ngày)
 • 10xThẻ Kho Báu Hán LăngThẻ Kho Báu Hán Lăng
 • 10xThẻ Kho Báu Yêu HồThẻ Kho Báu Yêu Hồ
 • 15xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 15xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 5xThẻ Băng Hỏa Hàn NgọcThẻ Băng Hỏa Hàn Ngọc
 • 5xThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng SưThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư
 • 15xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 20xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 40xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục
40.00099.999Tháng 10 – Nạp từ 40.000 đến 99.999
 • 1xCửu Vĩ Hồ Tiên (30 ngày)Cửu Vĩ Hồ Tiên (30 ngày)
 • 20xThẻ Kho Báu Hán LăngThẻ Kho Báu Hán Lăng
 • 20xThẻ Kho Báu Yêu HồThẻ Kho Báu Yêu Hồ
 • 20xThẻ Thủ HộThẻ Thủ Hộ
 • 20xĐá May MắnĐá May Mắn
 • 12xThẻ Băng Hỏa Hàn NgọcThẻ Băng Hỏa Hàn Ngọc
 • 12xThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng SưThẻ Triệu hồi Dục Hỏa Cuồng Sư
 • 20xĐá Tinh Luyện-VàngĐá Tinh Luyện-Vàng
 • 25xĐá Tinh Luyện-CamĐá Tinh Luyện-Cam
 • 80xTích Lũy Hoàn-LụcTích Lũy Hoàn-Lục

Ghi chú

 • Nhận Thưởng Nạp Củ Lần Đầu là quà tặng dành riêng cho các Tướng Quân thỏa 2 điều kiện:
  • Từ trước đến nay chưa từng nạp Củ.
  • Lần đầu nạp từ 200 Củ trở lên.
 • Các mốc chuyển đổi Củ từ 200 trở lên dành cho tất cả các Tướng Quân.
 • Tướng Quân chuyển đổi sang Củ ở mốc nào thì nhận thưởng tương ứng. Cụ thể:
  • Từ 200 đến 599 Củ: phần thưởng mốc 200.
  • Từ 600 đến 1.199 Củ: Nhận phần thưởng mốc 600.
  • Từ 1.200 đến 2.398 Củ: Nhận phần thưởng mốc 1.200.
  • Từ 2.400 đến 4.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 2.400.
  • Từ 5.000 đến 9.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 5.000.
  • Từ 10.000 đến 19.998 Củ: Nhận phần thưởng mốc 10.000.
  • Từ 20.000 đến 39.998 củ: Nhận phần thưởng mốc 20.000.
  • Từ 40.000 đến 999.999: Nhận phần thưởng mốc 40.000.
 • Số Củ nạp vào không tích lũy để tính cộng dồn, hệ thống tự động thưởng riêng cho mỗi lần nạp Củ.
 • Trong một lần nạp bất kỳ, hệ thống tự động phát thưởng ở mốc nạp Củ cao nhất mà người chơi có thể đạt được.
 • Một mốc phần thưởng có thể nhận nhiều lần.
 • Tất cả các phần thưởng nhận được là VẬT PHẨM KHÓA.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục