Fri, 08 / 2016 2:49 am | Admin Apkhayp.com

Ngạo Kiếm Mobile: Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Cuối Tuần 19/8

Nhằm hỗ trợ tốt nhất về trải nhiệm của chư vị trên siêu phẩm Ngạo Kiếm mobile mới nhất, BQT xin gửi tới các chư vị chuỗi sự kiện ”Ưu Đãi Cuối Tuần 19/8” vô cùng hấp dẫn như sau.ngao-kiem-mobile

I.  Tích Nạp Nhận Quà.

Thời gian: 0h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8.

Phạm vi: Từ s1 – s141

– Nội dung: Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi nạp xu vào game sẽ nhận được các mốc quà tương ứng.

Người chơi nạp 100xu -> 249xu: 500.000 bạc, Hoa tươi *50

Người chơi nạp 250xu -> 499xu: Tu vi đan – Cực *2, Hoa tươi *100

Người chơi nạp 500xu -> 999xu: [Trung] Tinh hoa trang bị thú cưỡi *30, Hoa tươi *200

Người chơi nạp 1000xu -> 4999xu: Quả tư chất tọa kỵ *30, Khoan *100

Người chơi nạp 5000xu – 9999xu: 3.000.000 chân khí , Thiên nguyện phù  Trung*15

Người chơi nạp 10.000xu – 24.999xu: Túi ngọc Lv6 *5, Cực – chìa ngọc *20

Người chơi nạp trên 25.000xu: Túi ngọc Lv7 *3, Thiên nguyện phù – cao *10

Lưu ý:

– Mỗi mốc nạp chỉ được nhận thưởng 1 lần trong ngày.

– Phần thưởng sẽ cộng dồn.

– KH nạp mốc thưởng cao sẽ được nhận thưởng ở các mốc thấp hơn.

Ví dụ: Người chơi nạp smốc 500 xu sẽ nhận được thưởng của mốc 250 xu và 100 xu.

II. Tiêu xu tích lũy.

– Thời gian: 0h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 26/8.

– Phạm vị: s1-s141

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện nếu ng chơi tiêu đủ số xu theo quy định của BQT sẽ nhân được các mốc thưởng tương ứng

– Phần thưởng:

– Tiêu 5.000 xu: x2 exp *20, 100 vạn bạc

– Tiêu 10.000 xu: Thể lực đan – đại *10, Thiên Nguyện Phù – trung *10

– Tiêu 25.000 xu: 200* Thuốc luyện cốt kỵ, Khoan *400

– Tiêu 50.000 xu: 5.000.000 chân khí , 100* Bình May Mắn

– Tiêu 75.000 xu: Mảnh trang bị đỏ Hoàn Mỹ (lv80) *10, Thiên Nguyện Phù – Cao *10

– Tiêu 125.000 xu: Túi ngọc Lv6 *10, 800 *khoan

– Tiêu 175.000 xu: Túi ngọc lv7 *7, Phù tăng sao trang bị trực tiếp 9 sao *1

–  Lưu ý:

+ Số xu tích lũy tính theo toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cộng dồn.

+  Người chơi tiêu ở mốc cao sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng ở các mốc thấp hơn.

+ Khi nhận cần đảm bảo túi đồ còn trống.

III. Giảm giá 20% Shop.

– Thời gian: 0h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8.

– Phạm vi: s1-s141

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vật phẩm trong SHOP giảm giá 20%

IV. x2 Exp.

– Thời gian: 0h00 ngày 20/8 đến 23h59 ngày 21/8.

– Phạm vi: s1-s141

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị hiệp khách khi tham gia đánh quái sẽ được x2 kinh nghiệm.

Ngoài ra, khi người chơi sử dung đơn exp x2 trong thời gian sự kiện sẽ được x4 kinh nghiệm nhận được khi đánh quái.

V. Ưu đãi thể lực:

– Thời gian: 0h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8.

– Phạm vi: s1-s141

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, giảm giá mua Thể lực còn 50%.

VI. Ưu đãi luyện võ:

– Thời gian: 0h00 ngày 19/8 đến 23h59 ngày 21/8.

– Phạm vi: s1-s141

– Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi dùng xu để tham gia Luyện Võ sẽ nhận được x2 Chân Khí.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục