Fri, 12 / 2014 2:35 am | Admin: Thảo Trương

Như bài trước khi giới thiệu về cuộc đua lực chiến tron Gunny Mobi tại 2 Sever Gà Con và Gà Ta nay đã có kết quả thật bất ngờ và ngoạn mục.

gunny mobi 2.0, gunny mobi

1 . Tại Sever gà ta :

Top 1 : nghiepdel               lực chiến             7288

Top 2 : MrTuan                 lực chiến             5853

Top 3 : çà rố†                     lực chiến             5562

2 . Tại Sever gà con :

Top 1 : ♡Bill Corn♡           lực chiến             6992

Top 2 : Thanh Điệp           lực chiến             6575

Top 3 : Tony Adam          lực chiến             6323

Nhìn tổng quan về lực chiến trung bình của Sever Gà Ta cao hơn tại Sever Gà Con. Phần thưởng cho Top 3 lực chiến tại Gà Con và Gà Ta sẽ được gửi trong ngày 25.12.2014. Một lần nữa Gunny Mobi xin chúc mừng các cao thủ ở 2 sever nhé .

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục