Thu, 12 / 2016 3:15 am | Admin Apkhayp.com

Lịch Thi Đấu LPL Mùa 7 Năm 2017

Sau đây là lịch thi đấu LPL mùa xuân 2017 với sự góp mặt của nhiều nhân tài trong làng game Liên Minh Huyền Thoại trong đó có Sofm hay Bengi.

 

Ngày 26/5

 • 16h00: Edward Gaming – Newbee
 • 19h00: Snake – Game Talen

Ngày 27/5

 • 16h00: Royal Never Give Up – Team WE
 • 19h00: OMG vs I May

Ngày 28/5

 • 12h00: Edward Gaming – Snake Esports
 • 15h00: Game Talents – Saint
 • 18h00: Newbee – Invictus Gaming

Ngày 29/5

 • 12h00: LGD Gaming – I May
 • 15h00: Royal Never Give Up – Vici Gaming
 • 18h00: Team WE – OMG

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 2

Ngày 2/6

 • 16h00: Vici Gaming – LGD Gaming
 • 19h00: Team WE – I May

Ngày 3/6

 • 16h00: Newbee – Game Talents
 • 19h00: Invictus Gaming – Saint

Ngày 4/6

 • 12h00: Royal Never Give Up – OMG
 • 15h00: Vici Gaming – I May
 • 18h00: Team WE – LGD Gaming

Ngày 5/6

 • 12h00: Edward Gaming – Saint
 • 15h00: Invictus Gaming – Game Talents
 • 18h00: Newbee – Snake Esports

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 3

Ngày 9/6

 • 16h00: Snake Esports – Saint
 • 19h: Edward Gaming- Invictus Gaming

Ngày 10/6

 • 16h00: Royal Never Give Up- LGD Gaming
 • 19h00: Vici Gaming – OMG – 19h00

Ngày 11/6

 • 12h00: Snake Esports- Invictus Gaming
 • 15h00: Newbee- Saint
 • 18h00: Edward Gaming – Game Talents

Ngày 12/6

 • 12h00: Team WE – Vici Gaming
 • 15h00: Royal Never Give Up – I May
 • 18h00: LGD Gaming – OMG

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 4

Ngày 16/6

 • 16h00: Edward Gaming – Royal Never Give Up
 • 19h00: Invictus Gaming – OMG

Ngày 17/6

 • 16h00: Game Talents – Team WE
 • 19h00: LGD Gaming – Snake Esports

Ngày 18/6

 • 12h00: Newbee – Vici Gaming
 • 15h00: Invictus Gaming – Royal Never Give Up
 • 18h00: Saint – I May

Ngày 19/6

 • 15h00: Game Talents – LGD Gaming
 • 16h00: Team WE – Snake Esports

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 5

Ngày 23/6

 • 16h00 :Saint – Vici Gaming
 • 19h00: OMG – Edward Gaming

Ngày 24/6

 • 16h00: Newbee – I May
 • 18h00: Invictus Gaming – Team WE

Ngày 25/6

 • 12h00 : OMG – Snake Esports
 • 15h00: Edward Gaming – Vici Gaming
 • 18h00: Saint – LGD Gaming

Ngày 26/6

 • 15h00: Game Talents – I May
 • 18h00: Royal Never Give Up – Newbee

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 6

Ngày 7/7

 • 16h00: Saint – Team WE
 • 19h00: Game Talents – Royal Never Give Up

Ngày 8/7

 • 16h00: Invictus Gaming – I May
 • 19h00: OMG – Newbee

Ngày 9/7

 • 12h00: Game Talents – Vici Gaming
 • 15h00: Royal Never Give Up- Snake Esports
 • 18h00: Edward Gaming – Team WE

Ngày 10/7

 • 15h00: Newbee – LGD Gaming
 • 18h00: Saint – OMG

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 7

Ngày 14/7

 • 16h00: Vici Gaming – Invictus Gaming
 • 19h00: Edward Gaming – LGD Gaming

Ngày 15/7

 • 16h00: Snake Esports – I May
 • 19h00: Newbee – Team WE

Ngày 16/7

 • 12h00: Saint – Royal Never Give Up
 • 15h00: OMG – Game Talents
 • 18h00: Invictus Gaming – LGD Gaming

Ngày 17/7

 • 15h00: Edward Gaming – I May
 • 18h00: Snake Esports – Vici Gaming

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 8

Ngày 21/7

 • 16h00: I May – OMG
 • 19h00: Team WE – Royal Never Give Up

Ngày 22/7

 • 16h00: Newbee – Edward Gaming
 • 19h00: Game Talents – Snake Esports

Ngày 23/7

 • 12h00: I May – LGD Gaming
 • 15h00: OMG – Team WE
 • 18h00: Vici Gaming – Royal Never Give Up

Ngày 24/7

 • 12h00: Game Talents – Edward Gaming
 • 15h00: Saint – Newbee
 • 18h00: Invictus Gaming – Snake Esports

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 9

Ngày 28/7

 • 16h00: Saint – Invictus Gaming
 • 19h00: Newbee – Game Talents

Ngày 29/7

 • 169h00: I May – Team WE
 • 19h00: LGD Gaming – Vici Gaming

Ngày 30/7

 • 12h00: Saint – Edward Gaming
 • 15h00: Game Talents – Invictus Gaming
 • 18h00: Snake Esports – Newbee

Ngày 31/7

 • 12h00: LGD Gaming – Team We
 • 15h00: I May – Vici Gaming
 • 18h00: OMG – Royal Never Give Up

Lịch thi đấu giải đấu LPL mùa Xuân 2017 Tuần 10

Ngày 4/8

 • 16h00: LGD Gaming – Royal Never Give up
 • 19h00: OMG – Vici Gaming

Ngày 5/8

 • 16h00: Saint – Snake Esports
 • 19h00: Invictus Gaming – Edward Gaming

Ngày 6/8

 • 12h00: Vici Gaming – Team WE
 • 15h00: OMG – LGD Gaming
 • 18h00: I May – Royal Never Give Up

Ngày 7/8

 • 12h00: Saint – Game Talents
 • 15h00: Snake Esports – Edward Gaming
 • 18h00: Invictus Gaming – Newbee

Lịch thi đấu cụ thể của giải LPL mùa 7, cũng như ngày và thời gian sẽ được cập nhật sớm nhất nhé.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục