Sat, 10 / 2016 1:50 am | Admin Apkhayp.com

Hướng Dẫn Lên Đồ Tướng Miss Fortune Hỗ Trợ Mùa 6

Miss Fortune lên đồ theo phương thức bổ trợ chỉ xuất hiện và cực kỳ hot kể từ khi trận Bán Kết 1 giữa ROX và SKT khi Rox đã đè bẹp trong Skt ở trận 2 và trận 3. Sau đây mình xin giới thiệu về cách lên đồ Miss Fortune đi hỗ trợ đúng chuẩn theo cách lên đồ cũng như bảng ngọc và bảng bổ trợ của Gorilla ở 2 trận bán kết.

Phép bổ trợ

miss-fotune-ho-tro

Bảng ngọc

miss-fotune-ho-tro-1

Bảng bổ trợ

miss-fotune-ho-tro-14

Bảng tăng Skill theo cấp

miss-fotune-ho-tro-13

Trang bị khởi đầu

miss-fotune-ho-tro-2

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-3

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-4

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-5

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-6

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-7

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-8

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-9

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-10

Trang bị kế tiếp

miss-fotune-ho-tro-11

Trang bị cuối tùy chọn

miss-fotune-ho-tro-12

Chúc các bạn may mắn khi vác vào đánh giải nhé ^-^

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục