Tue, 09 / 2015 8:18 am | Admin Apkhayp.com

Khắc Phục Lỗi không kích họat được imessage và Facetime

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi không thể kích hoạt được imessage và Facetime của điện thoại Iphone.

Nguyên nhân 1: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng không kích họat được imessage chủ yếu bắt nguồn từ nhà mạng. Có những thời điểm người dùng của mạng Viettel không thể kích họat được chức năng này, trong khi dùng mạng Mobifone thì vẫn kích họat bình thường
Để khắc phục bạn nên đổi số  trung tâm tin nhắn trên IPhone bằng cách như sau
Bạn bấm *#5005*7672# rồi nhấn call để kiểm tra số trung tâm tin nhắn 
imessageLúc này màn hình điện thoại sẽ hiện lên Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ     +84980200030 imessage 2

nếu bạn đang sử dụng mạng Viettel thì màn hinh sẽ hiện lên  :  Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ          +84980200030
nếu bạn đang sử dụng mạng Vinaphone. thì màn hinh sẽ hiện lên  :  Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ  +8491020005
nếu bạn đang sử dụng mạng Mobifone thì màn hinh sẽ hiện lên  :  Thẩm vấn Cài đặt thành công Địa chỉ số Trung tâm Dịch vụ       +84900000023
Để thay đổi số trung tâm tin nhắn bạn bấm:  **5005*7672*+84980200030#
Nếu bạn đang sử dụng là sim viettel     imessage1

Để thay đổi số trung tâm tin nhắn bạn bấm:  **5005*7672*+8491020005#
Nếu bạn đang sử dụng là sim vinaphone
Để thay đổi số trung tâm tin nhắn bạn bấm:  **5005*7672*+84900000023#
Nếu bạn đang sử dụng là sim mobifone

Bạn thay đổi thành công máy sẽ thông báo như hình bên dưới imessage2

Dưới đây là danh sách số trung tâm tin nhắn của một số mạng như sau:imessage4

Để chắc chắn bạn bấm *#5005*7672# rồi nhấn call để kiểm tra số trung tâm tin nhắn lại một lần nữa. imessage3
Nguyên Nhân 2: Để kích họat imessage, trong tài khoản chính của bạn sẽ bị trừ một chút tiền ( 2000 đồng), vì vậy nếu không kích họat được imessage bạn nên kiểm tra xem trong tài khoản chính của mình còn tiền hay không.
Bạn bấm *101# ấn phím Call để kiểm tra tài khoản chính của bạn imessage6

imessage7
Nguyên nhân 3: Nguyên nhân nữa là do sai ngày, giờ và định dạng vùng. Bạn cần tiến hành đặt lại ngày giờ. Riêng định dạng vùng phải chọn Việt Nam (nếu bạn đang ở Việt Nam). Cách làm như sau:
Bạn vào Cài đặt

imessage8
Bạn vào Cài đặt chung

imessage9
Bạn kéo xuống chọn Ngôn ngữ & Vùng

imessage10
Bạn chọn Vùng
imessage11Bạn chọn Việt Nam
imessage12

Sau khi nắm được các nguyên nhân có thể khiến chức năng IMessage không họat động được bạn cần tiến hành kích họat IMessage trên IPhone  của mình.
Trên màn hình điện thoại bạn chọn  Cài đặt imessage13Bạn kéo xuống chọn mục Tin nhắn
imessage14
Bạn bật iMessage lên
imessage17Bạn quay trở về Cài đặt ,

imessage18Bạn kéo xuống chọn Facetime
imessage109
Bạn bật FaceTime lênimessage20

Bài viết cùng chuyên mục