Wed, 10 / 2014 8:03 am | Admin: Thảo Trương

images (1)

Cách chọn tướng sao cho phù hợp

Khi cuộc đấu sắp bắt đầu, người chơi sẽ ở giao diện chọn tướng ra trận. Nhân vật này sẽ là đại diện cho người chơi tiến hành thi đấu cho đến khi kết thúc.

huongdanchontuong3q

  • Chọn tướng: Thao tác quan trọng, Game Củ Hành có gần trăm đại tướng với sức mạnh và huyền cơ khác nhau, tướng quân chỉ được lựa chọn một tướng mình yêu thích và phải phù hợp để phát huy tối đa sức mạnh.
  • Ngẫu nhiên: Hệ thống sẽ giúp tướng quân chọn ngẫu nhiên 1 tướng. (Trong trường hợp người chơi lưỡng lự, đến khi hết thời gian chờ tướng cũng sẽ được được chọn ngẫu nhiên).
  • Chọn lại: Chức năng cho chọn lại tướng khác, hủy chọn tướng trước đó.
  • Đổi tướng: Chức năng cho phép người chơi có 1 lần đổi tướng (khi thi đấu chế độ 1 vs 2, 2 vs 2, 2 vs 1 sẽ không thể đổi tướng).
  • Chuẩn bị: Nhấn vào để chắn chắn dùng tướng vừa chọn xuất chiến và không thể chọn lại tướng khác. Sau đó là thời gian chờ để tất cả người chơi đều sẵn sàng, thi đấu sẽ bắt đầu sau 3 phút.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục