Sun, 02 / 2018 3:26 pm | Admin: Apkhayp Blog

Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu Garena mới nhất

Trong quá trình sử dụng tài khoản Garena của các bạn, chắc hẵn rằng các bạn thường xuyên cho bạn mình mượn tài khoản như Liên Minh, Liên Quân, … chơi chung. Tuy nhiên nếu các bạn muốn không cho người khác chơi chung nữa thì buộc các bạn phải đổi mật khẩu Garena đi.

Lưu ý: Đối với các bạn sử dụng tài khoản Garena đăng nhập vào Liên Minh, Liên Quân, … hay các dòng game của Garena thì khi các bạn đã đổi Pass mới cho tài khoản Garena. Thì khi các bạn đăng nhập vào các game đó phải sử dụng mật khẩu mới luôn nhé.

Để đổi mật khẩu cho tài khoản Garena các bạn tiến hành vào trang website: taikhoan.garena.vn và tiến hành đăng nhập tài khoản mà mình cần đổi mật khẩu vào. Sau đó chọn thay đổi mật khẩu.

Bây giờ sẽ có một mã code gửi về SDT lúc các bạn đăng kí khi tạo tài khoản. Chọn lấy mã => và nhập mã code gửi về SDT của các bạn sau đó tiến hành nhập vào và chọn Xác nhận.

Sau khi các bạn nhập mã code và xác nhận xong thì các bạn tiến hành nhập mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới 2 lần. Minh khuyên các bạn nên đặt mật khẩu có chữ cái, ký tự, số, … nhằm tăng tính bảo mật cao hơn.

Sau khi hoàn thành bước trên các bạn sẽ nhận được thông báo là thay đổi mật khẩu thành công.

Trong trường hợp quên mật khẩu Garena thì các bạn hãy tham khảo bài viết bên dưới nhé.

Bài viết tham khảohttps://apkhayp.com/huong-dan-lay-lai-mat-khau-garena-lien-quan-lien-minh-bi-mat.html/

Chức các bạn thành công.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục