Wed, 02 / 2016 8:38 am | Admin: Thảo Trương

Holy War : May mắn cuối tuần

Sigmund sẽ tiếp tục tung ra chuỗi sự kiện May mắn cuối tuần, chắc chắn sẽ mang đến nhiều niềm vui cho các bạn.

1. Nạp tích lũy nhận quà

nap-tich-luy

Thời gian sự kiệnTừ lúc 12h ngày 29/01/2016 đến 23h59 ngày 31/01/2016.

Nội dung sự kiện: Trong thời gian sự kiện, người chơi nạp ngọc đạt mốc chỉ định sẽ nhận được quà.

Phần quà như sau: 

Nạp Ngọc Quà Lễ Vật phẩm nhận được Số lượng Trạng thái
500 Quà Tích Nạp 500 Ngọ Chìa Bảo Khố Trung 2 Khóa
Thánh Hoả-Sơ 1 Khóa
Đá May Mắn-Tinh 1 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv7 1 Khóa
Đá lv3 Ngẫu Nhiên 2 Khóa
1000 Quà Tích Nạp 1000 Ngọc Chìa Bảo Khố Trung 4 Khóa
Thánh Hoả-Sơ 3 Khóa
Đá May Mắn-Tinh 2 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv7 2 Khóa
Đá Chúc Phúc 2 Khóa
2000 Quà Tích Nạp 2000 Ngọc Chìa Bảo Khố Cao 1 Khóa
Thánh Hoả-Sơ 6 Khóa
Đá May Mắn-Tinh 2 Khóa
Bùa Bảo Vệ lv8 2 Khóa
Đá lv4 Ngẫu Nhiên 2 Khóa
5000 Quà Tích Nạp 5000 Ngọc Chìa Bảo Khố Cao 2 Khóa
Thánh Hoả-Sơ 15 Khóa
Đá May Mắn-Hoàn mỹ 4 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv9 2 Khóa
Đá Chúc Phúc 10 Khóa
10000 Quà Tích Nạp 10000 Ngọc Chìa Bảo Khố Cao 5 Khóa
Thánh Hoả-Sơ 30 Khóa
Sách kỹ năng-Cao 1 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv10 2 Khóa
Đá lv5 Ngẫu Nhiên 2 Khóa
20000 Quà Tích Nạp 20000 Ngọc Chìa Bảo Khố Cao 10 Khóa
Hồn Cam Tùy Ý 1 Khóa
Sách kỹ năng-Cao 2 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv11 2 Khóa
Pha Lê Tím 10 Khóa
30000 Quà Tích Nạp 30000 Ngọc Mảnh Thần Binh 3 Khóa
Hồn Cam Tùy Ý 3 Khóa
Sách kỹ năng-Cao 3 Khóa
Bùa Bảo Vệ Lv12 2 Khóa
Đá lv6 Ngẫu Nhiên 2 Khóa

2. Tìm rương thánh tích

Thời gian sự kiện: Từ lúc 12h ngày 29/01/2016 đến 23h59 ngày 31/01/2016

Nội dung sự kiện: Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi có thể tiến hành mở rương để nhận thưởng và nhận được ngẫu nhiên vật phẩm (Đã có nhiều phần quà mới cập nhật). Mỗi ngày người chơi có 8 lượt miễn phí mở rương, ngẫu nhiên sẽ nhận được các phần thưởng, người chơi có thể dùng ngọc để mua lượt mở rương.

Điều kiện tham gia:

  • Người chơi level cấp 40 trở lên.
  • Mỗi ngày nhận được 8 lượt miễn phí.
  • Tất cả vât phẩm nhận được là vật phẩm khóa.
  • Số lần mua lượt sẽ tăng theo số lần mua.​

Chúc các bạn chơi game vui vẻ ^-^

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục