Thu, 04 / 2015 7:03 am | Admin Apkhayp.com

su kien do long ky

Thời gian:Từ 10h00 ngày 6/4/2015 – 09h00 ngày 8/4/2015

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, cứ mỗi lần Thiếu hiệp thực hiện nạp Vàng đạt từ mốc 100 Vàng trở lên sẽ được nhận khuyến mãi 20% giá trị nạp Vàng. 

Lưu ý: 

– Khuyến mãi 20% giá trị Vàng chỉ áp dụng khi nạp từ mốc 100 Vàng trở lên.

– Vàng khuyến mãi được thể hiện dưới dạng Thỏi Vàng. Sau khi nạp theo điều kiện, chọn Sự kiện, nhấp Sự kiện hay, tìm Ưu đãi nạp để nhận Thỏi Vàng khuyến mãi.

– Sự kiện có áp dụng nạp cộng dồn cho đến khi đạt được đến mốc 100 Vàng để được khuyến mãi. Sau mỗi đợt nhận Thỏi Vàng, sự kiện sẽ tính lại từ đầu.

Ví dụ:

Nạp lần 1 đạt 50 vàng, lần 2 được 50 vàng. Tích lũy 2 lần được 100 Vàng, đủ điều kiện nhận thưởng thêm 20 Vàng. Lần nạp sau sẽ tính lại từ đầu như thế.

– Sự kiện vẫn áp dụng cho hoạt động Nạp lần đầu x2. Khuyến mãi 20% áp dụng trên số Vàng nạp vào, không tính trên tổng số Vàng đã khuyến mãi x2.

– Số Vàng khuyến mãi không được tính cộng dồn EXP VIP.

Xem thêm : gunny mobi

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục