Điều khoản

Khi các bạn, sử dụng bất kỳ một dịch vụ gì thì chúng ta đều có một điều khoản bắt buộc để chúng ta tuần thủ theo. Chính vì điều này, APKhayp cũng có một vài quy định nhỏ nhằm đảm bảo đảm hơn cho mọi người khi sử dụng những gì mà APKhayp mang đến cho người dùng.

Điều khoản sử dụng

Khi các bạn sử dụng những ứng dụng như Kí tự đặc biệt… trên APKhayp.Com thì các bạn cần phải tham khảo qua các điều khoản nho nhỏ sau:

Người dùng, phải đủ độ tuổi và trách nhiệm pháp lý khi sử dụng các ứng dụng trên APKhayp hay ít nhất là có người giám hộ nếu chưa đủ độ tuổi quy định (18).

  • Phải có đầy đủ ý thức, tinh thần tự nguyện… để sử dụng các ứng dụng.
  • Chịu trách nhiệm khi sử dụng các ứng dụng trên APKhayp.
  • Vì đa số là ứng dụng, nội dung tự biên tập nên sẽ có sai sót nên khi phát hiện sai sót hay lỗi thì vui lòng Liên hệ ngay với Trương Thảo để phản hồi.
  • Không tuyên truyền, giới thiệu hay có ý xúc phạm đến người khác hay quảng bá những dịch vụ khác tương tự trên Box cộng đồng.
  • Có ý thức giúp đỡ, hướng dẫn… người mới khi có thể.
  • Tạo môi trường, cộng đồng lành mạnh cùng với APKhayp.
  • Đã thông qua tất cả các điều khoản trên.

Với các điều khoản, quy định nhỏ nhặt trên nhằm giúp cho mọi người cùng nhau hoạt động và phát triển tốt hơn cộng đồng APKhayp nhé!