Tue, 07 / 2019 12:00 pm | Admin: Thảo Trương


Công viên thuộc dòng game A10, nơi mà các bạn sẽ quản lý một công viên để phục vụ khách hàng của mình trong việc kinh doanh và quản lý các công việc ở công viên. Vào vai người quản lý, các bạn sẽ tiến hành quản lý và phục vụ các trò chơi cho khách hàng của mình trong công viên.

Game quản lý công viên

Thực hiện việc quản lý công viên của mình cho thật tốt.

Tiến hành phân bố các trò chơi, chọn các khu mà khách hàng của chúng ta yêu cầu. Bạn cần đưa họ đến nơi mà họ yêu cầu mình nhé.

Bàn phím chơi game

Phím: Chơi game.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục