Tue, 04 / 2019 9:02 pm | Admin: Thảo Trương

Trong các công thức toán học, thì hình chóp cụt là một trong những công thức khó nhớ và cự kỳ rắc rối cho các bạn khi mà cần sử dụng đến công thức này.

Khi cần sử dụng đến, tuy nhiên các bạn quên mất công thức tính thể tích và diện tích hình nón cụt thì các bạn có thể tham khảo bài viết này nhé.

Thể tích hình chóp cụt

Gọi B và B’ lần lượt là diện tích của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt; h là chiều cao của nó (hchính là khoảng cách giữa 2 mặt phẳng chứa 2 đáy; cũng bằng khoảng cách từ 1 điểm bất kì trên đáy này đến mặt phẳng chứa đáy kia).

Thể tích hình nón cụt (khối nón cụt)

Gọi R, r, h lần lượt là bán kính đáy lớnbán kính đáy nhỏ và chiều cao của hình nón cụt. Tương tự công thức ở trên, ta có thể tích hình nón cụt (khối nón cụt)

Diện tích xung quanh hình nón cụt

Trong đó l là độ dài đường sinh

Diện tích toàn phần của hình nón cụt

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể sử dụng chúng khi cần áp dụng trong các bài toán nhé.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục