Wed, 09 / 2019 5:15 pm | Admin: Apkhayp Blog


Chú chó Robot thuộc dòng game vui, với mô hình những chú chó của những viên cảnh sát được lắp ráp ra với mục đích chiến đấu với những con Robot ở ngoài hành tinh khác. Với những mô hình của những chú chó siêu Robot, chúng ta cùng nhau lắp ráp các bộ phận của chúng và chiến đấu cũng với các chú chó này.

Giới thiệu game chú chó Robot

Khi vào chơi trò chú chó Robot, các bạn sẽ nhận được những nhiệm vụ nhằm chống lại các cuộc tấn công của những con Robot ngoài hành tinh.

chú chó Robot

Tiến hành lắp ráp các bộ phận của chú chó, chọn đúng và chính xác từng bộ phận của chú chó nhé.

game chú chó Robot

Với chú chó siêu Robot, các bạn hãy tiến hành lắp ráp và chiến đấu cùng những viên cảnh sát chống lại những con Robot ngoài hành tinh khác nhé.

Bàn phím chơi game

Phím: Chơi game.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục