Fri, 12 / 2016 1:54 am | Admin Apkhayp.com

Cập Nhật Sự Ổn Định Trong Hàng Chờ Liên Minh

Cập Nhật Sự Ổn Định Trong Hàng Chờ Liên Minh

– Mùa 6 đã đến hồi gần kết thúc, trong mùa 6 vừa qua chúng tôi nhận thấy sự không ổn định trong chế độ hàng chờ, gây sự bấp cập trong chế độ đấu xếp hạng,chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những thay đổi trong hàng chờ ở bài viết dưới đây.

mua-7Sự Ổn Định Trong Hàng Chờ

– Chế Độ Xếp Hạng Đơn/Đôi
– Chế Độ Xếp Hạng Rank Linh Hoạt
– Bốn người thì không ổn định: Chúng tôi sẽ bỏ việc lập đội bốn người tìm trận để giảm thời gian hàng chờ.
– Để đánh giá mức “ổn định” thế nào, chúng tôi sẽ liên tục xem xét thời gian hàng chờ, tỉ lệ từ chối, tỉ lệ ưu tiên vị trí ở mọi loại tổ đội, trình độ, thời gian trong ngày/tuần. Từ đó, chúng tôi sẽ làm ra một biểu đồ đánh giá đơn giản và đặt nó trong chi tiết cập nhật. Chúng tôi sẽ làm việc này trên cơ sở từng khu vực.
– Nghĩa là thời gian hàng chờ nhìn chung thấp, các trận đấu công bằng và vị trí được phân phối đều.
– Nghĩa là nhiều hơn một chỉ số đang ở mức bất ổn, nhưng vẫn có thể sử dụng hàng chờ và giữ nguyên như thế thì chúng tôi cũng thấy hài lòng. Đây là lưu ý nhiều hơn là cảnh báo.
– Nghĩa là chúng tôi sẽ phải điều chỉnh một số cái cho Đơn/Đôi hoặc Linh Hoạt, và bạn sẽ biết chính xác chúng tôi đang làm gì để giúp hàng chờ ổn định hơn.

Cập Nhật Sự Ổn Định Trong Hàng Chờ

– Một trong các yêu cầu để Xếp Hạng Linh Hoạt hoạt động tốt là số người chơi đơn tối thiểu để giữ việc tìm trận được trơn tru. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch để đảm bảo khả năng phản ứng nhanh chóng nếu thấy thời gian hàng chờ kéo dài.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ thử thay đổi:
– Tăng tầm quan trọng của ưu tiên vị trí- Đặt lịch mở hàng chờ

– Giới hạn Xếp Hạng Linh Hoạt thành thuần tổ đội năm người

– Giới hạn Xếp Hạng Linh Hoạt không cho phép tổ đội bốn người (áp dụng ở tất cả khu vực khi tung ra)

– Các cập nhật mới nhất sẽ được tổng hợp lại tại các chi tiết cập nhật tiếp theo. Nếu phải thực hiện thay đổi lớn trong thời gian ngắn, chúng tôi sẽ có thông báo trực tiếp trong client.

->Cập nhật tính ổn định của hàng chờ sẽ được tiến hành tại phiên bản 6.24

 

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục