Sun, 07 / 2019 4:43 pm | Admin: Apkhayp Blog

Cá ăn thịt người thuộc dòng game 7k7k, nơi mà các bạn sẽ hóa thân thành một chú cá hổ là một loài cá hung dữ và là loài cá ăn thịt người. Trải qua các cuộc tiến hóa, các bạn sẽ trốn tránh các loài cá lơn khi mình còn nhỏ và ăn những ngôi sao để mình to lớn hơn.

Game cá ăn thịt người hấp dẫn

Trải qua rất nhiều vùng biển khác nhau trong cuộc hành trình.

Trốn tránh khi mình có kích thước quá nhỏ và hãy cố ăn thật nhiều sao biển.

Đạt đủ kích thước, các bạn sẽ là vua của vùng biển và ăn tất cả các loài cá khác kể cả con người!

Bàn phím chơi game

Phím:  Chơi game.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục