Fri, 11 / 2017 9:07 am | Admin: Thảo Trương

Hướng dẫn chơi Jarvan IV mùa 8 mọi vị trí cực mạnh

Jarvan IV là vị tướng trên đấu trường công lý được sử dụng nhiều nhất, trong quá trình leo rank hay trong các trận đánh ở CKTG mùa 7 này. Bới sự cơ động của mình, Jarvan IV có khả năng Gank cực tốt khi đi đường hay tổ chức mở giao tranh tổng với chiêu cuối R của mình.

Với sự thay đổi nhiều ở bảng ngọc tái tổ hợp mùa 8, Apkhayp Blog sẽ hướng dẫn các bạn cách lên đồ và cộng bảng ngọc tái tổ hợp cho Jarvan IV ở mọi vị trí trong mùa 8 này mạnh nhất.

Cách chơi Jarvan IV mọi vị trí mùa 8

Dùng chung

Phép bổ trợ đi Rừng

Phép bổ trợ đi Top

Phép bổ trợ đi Support

Trang bị khởi đầu đi Rừng

Trang bị khởi đầu đi Support

Trang bị khởi đầu đi Top

Bảng nâng Skill theo cấp

Cách lên đồ Jarvan IV đi Rừng

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế tiếp tùy chọn

Trang bị kế tiếp tùy chọn

Trang bị kế tiếp tùy chọn

Trang bị về cuối game

Trang bị về cuối game tham khảo

Cách lên đồ Jarvan IV đi Support

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế tiếp

Trang bị kế tiếp

Trang bị kế tiếp tùy chọn

Trang bị về cuối game

Cách lên đồ Jarvan IV đi Top

Ngọc tái tổ hợp

Trang bị kế tiếp

Trang bị kế tiếp

Trang bị kế tiếp

Trang bị về cuối game

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục