Sat, 11 / 2015 5:37 am | Admin Apkhayp.com

Hướng Dẫn Build Đồ Tướng Rek’Sai Mùa 6

Chú ý : Nếu các bạn đã chơi liên minh đến tận mùa 6 thì đã biết qua các tướng nên mình chỉ giới thiệu những thay đổi và cách build bản ngọc, bảng bổ trợ và cách lên đồ thôi nhé mình không giới thiệu lại tướng nhé. Ở đây mình chỉ hướng dẫn cơ bản còn ai có cách lên đồ hay thì góp ý nhé. Chân thành cám ơn và ủng hộ website Apkhayp.com nhé.reksai-mua-6-14

Hướng dẫn toàn tập Rek’Sai mùa 6

Về thay đồi thì  :

Rek’Sai : 

Không thay đổi.

1 . Bảng ngọc :
reksai-mua-6-2
2 . Bảng bổ trơ :
reksai-mua-6-13
3 . Tăng điểm :
reksai-mua-6-12
4 . Phép bổ trợ :
vi-mua-6-1
5 . Trang bị khỏi đầu :
reksai-mua-6-3
6 . Tang bị kế tiếp :
reksai-mua-6-4 reksai-mua-6-6 reksai-mua-6-5
7 . Trang bị lên kế tiếp : ( tùy tính chất trận ).
reksai-mua-6-7
8 . Trang bị về cuối :
reksai-mua-6-11 Hay ( tùy tính chất trận )reksai-mua-6-10 Hay ( tùy tính chất trận )reksai-mua-6-8 Hay ( tùy tính chất trận )reksai-mua-6-9 Hay ( tùy tính chất trận )

Chúc các bạn chơi game vui vẻ ^-^.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục