Mon, 04 / 2019 10:52 am | Admin: Apkhayp Blog

các công thức Logarit, thì mình nghĩ nó còn khá xa lạ và nhiều bạn còn khá bỡ ngỡ phải không nào? Tuy nhiên, Logarit nó là một phép toán nghịch đảo của lũy thừa mà chúng ta ít nhiều cũng đã gặp nhiều trong quá trình làm bài tập phải không nào? Chính vì thế, Apkhayp Blog sẽ gửi đến các bảng công thức về Logarit này nhé.

Các công thức Lôgarít (in màu)

Tóm tắt công thức Logarit

Bên trên là tổng hợp những công thức Logarit, các bạn có thể lưu lại và áp dụng làm bài tập khi cần dùng đến nhé.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục