Mon, 04 / 2019 10:34 am | Admin: Thảo Trương

Nói đến các công thức toán học, khi ngồi trên ghế nhà trường thì những công thức đạo hàm là một trong những bảng công thức quan trọng và sử dụng nhiều nhất khi tính toán. Chính vì thế, Apkhayp Blog sẽ gửi đến các bạn những công thức đầy đủ nhất cho các bạn sử dụng để làm bài tập.

Định nghĩa đạo hàm cơ bản

Quy tắc cơ bản của đạo hàm

Công thức đạo hàm cơ bản

Công thức đạo hàm lượng giác

Bảng đạo hàm và nguyên hàm

Với các bảng công thức đạo hàm cơ bản trên, hy vọng rằng các công thức đó sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong quá trình làm bài tập nhé.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục