Mon, 08 / 2019 10:56 am | Admin: Apkhayp Blog


Ám sát nhà vua 2 thuộc dòng game hành động, nơi mà âm mưu và mưu đồ đen tối của các bạn đó chính là ám sát nhà vua hiện tại để cướp ngôi vua. Là một người hầu thân cận, các bạn phải tiến hành ám sát nhà vua của chính mình và phải thực hiện thật nhanh nếu không sẽ bị tống giam vào ngục tối đấy.

Game ám sát nhà vua 2 đầy hấp dẫn

Thực hiện thật nhanh, tiến hành ám sát nhà vua hiện tại của mình để chiếm lấy ngôi vua.

Sau khi lên ngôi vua, các bạn phải đề phòng những tên hầu và những tay sai của mình ám sát mình.

Trong trò chơi ám sát nhà vua 2, sau khi lên ngôi và các bạn phải bắt tất cả những kẻ hầu của mình có ý định ám sát mình ném vào ngục tối hết nhé.

Bàn phím chơi game

Phím: Chơi game.

Chúc anh em chơi game vui vẻ.

Bình Luận

Trả lời

Bài viết cùng chuyên mục